Festyny archeologiczne

muzea archeologiczne

Festyny i pikniki pogrupowano województwami, podajemy miesiąc, w którym są organizowane oraz stronę internetową, na której można znaleźć szczegółowe informacje na temat danej imprezy.

Gdy robisię ciepło zaczyna się sezon festynów i pikników archeologicznych. Niektóre mają bogatą tradycję i odbyło się już ich kilkanaście edcji. Inne dopiero wpisują się do kalendarza imprez. Jedno jest pewne: na żadnej nie będzie nudno.

dolnośląskie

 • Piknik archeologiczny „Żelazna Wieś” w Tarchalicach, wrzesień, temat przewodni: starożytne techniki metalurgiczne, www

kujawsko-pomorskie

 • Festyn archeologiczny w biskupinie, wrzesień, temat przewodni: inny dla każdej edycji, www
 • Festyn archeologiczny Wehikuł Czasu - Wietrzychowice, wrzesień, temat przewodni: neolit, www - brak strony! odsyłacz od wikipedii

lubelskie

 • Majówka Archeologiczna w Chodliku, maj, www
 • Warsztaty Archeologii Doświadczalnej Żmijowiska, sierpień,temat przewodni: kultura materialna wczesnośredniowiecznych słowian, www

lubuskie

 • zbieramy informacje...

łódzkie

 • zbieramy informacje

małopolskie

 • zbieramy informacje...

mazowieckie

 • Festyn Archeologiczny Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie, maj/czerwiec, temat przewodni: inny dla każdej edycji, www

opolskie

 • zbieramy informacje...

podkarpackie

 • zbieramy informacje...

podlaskie

 • Jaćwieski Festyn Archeologiczny "Szwajcaria" Dawna wieś Szwajcaria - obecnie północne przedmieścia Suwałk, czerwiec/lipiec, temat przewodni: archeologia doświadczalna, www
 • Festynu Archeologicznego w Zbuczu, wrzesień, www

pomorskie

 • Międzynarodowy Festiwal Archeologiczny w Leśnie, czerwiec, www lub www

śląskie

 • zbieramy informacje...

świętokrzyskie

 • Dymarki Świętokryzskie w Nowej Słupi, sierpień, motyw przewodni: starożytne hutnictwo żelaza, www
 • Piknik Archeologiczny "RYDNO" - Rezerwat Archeologiczny Rydno, maj, www

warmińsko-mazurskie

 • zbieramy informacje...

wielkopolskie

 • zbieramy informacje...

zachodniopomorskie

 • zbieramy informacje...